• De markt en ENSION

  De markt verandert: informatie is volledig vrij beschikbaar, de consument neemt de leiding, centraal wordt decentraal, de voorspelbaarheid verdwijnt, de waarde van multinationals staat onder druk ten faveure van kleine innovatieve netwerken, de hoeveelheid data groeit enorm, kapitaal is slecht beschikbaar, oude verdienmodellen voldoen niet meer. Lees meer…

 • Onze aanpak

  U bent de klant. Wij luisteren, adviseren en versterken u. Dat is onze visie. Dit is waar ENSION voor staat. Wij nemen zowel interim-, advies- als projectopdrachten aan. Uw vraag bepaalt wie van onze specialisten u het best versterken. Altijd gericht op een duidelijk eindresultaat. Lees meer…

 • Onze diensten

  Advies op maat van een expert. Daar bent u echt mee geholpen. Onze diensten zijn:

  • Investeringsanalyse & projectbeheersing
  • Klantwaarde- en klachtmanagement
  • Projectportfoliomanagement
  • Business information management

  Lees meer…

 • Nieuws

  Het laatste nieuws over de belangrijkste marktontwikkelingen. Lees meer…

ENSION koppelt een frisse aanpak aan heldere expertisegebieden. Wat werkt voor u?

ENSION en de markt

 • De markt

  De markt verandert: informatie is volledig vrij beschikbaar, de consument neemt de leiding, centraal wordt decentraal, de voorspelbaarheid verdwijnt, de waarde van multinationals staat onder druk ten faveure van kleine innovatieve netwerken, de hoeveelheid data groeit enorm, kapitaal is slecht beschikbaar en oude verdienmodellen voldoen niet meer.

  ENSION BV

  ENSION is een innovatief adviesbureau voor energiebedrijven & utilities, banken, telecombedrijven en overheden. Wij adviseren en implementeren oplossingen op maat. Wij houden ons bezig met vraagstukken op het gebied van kapitaalintensieve projecten, projectportfoliomanagement, financiële verbetering en klantrelatiemanagement. Onze kernwaarden zijn: klantgericht, kwaliteitsgericht, integer en mensgericht.

  Kant en klare oplossingen

  Wist u dat wij kant- en klare oplossingen voor u beschikbaar hebben? Zo hebben wij een online consultancy dienst voor vragen waar u eigenlijk gisteren al een antwoord op had willen hebben. Wij hebben een integrale aanpak om het vertrouwen van klanten in uw organisatie te herstellen. We hebben een oplossing die het klachtmanagement van uw organisatie op orde brengt, vanaf een duidelijke visie tot en met de bijkomende operationele processen met de benodigde informatietechnologie.

 • Professionals

  • Ons team van ervaren professionals op het gebied van managementadvies staat voor u klaar om u van dienst zijn bij uiteenlopende vraagstukken.
  • Wij hebben ruime ervaring bij energiebedrijven, netwerkbedrijven, waterschappen, banken, telecombedrijven, lokale overheden, provincies, ministeries.
  • Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring in diverse disciplines bij adviesbureaus op projecten in binnen- en buitenland.
  • Vanuit onze organisatie werken zo’n 15 adviseurs op landelijke basis.
  • Wij koppelen expertise uit verschillende disciplines binnen onze organisatie en realiseren daarmee kwalitatief hoogwaardige resultaten.
  • Wij benaderen opdrachten multidisciplinair en belichten de problematiek vanuit het perspectief van de klant.
  • Ons bedrijfsmodel is flexibel tegen zeer concurrerende tarieven.
wij hielpen
>0
klanten
wij hebben gemiddeld
>0
jaar ervaring
wij werken in
0
branches
ENSION bestaat uit
0+
experts

Onze aanpak

U bent de klant. Wij luisteren, adviseren en ontzorgen u. Dat is onze aanpak. Dit is waar ENSION voor staat. U kunt zowel een interim-, advies- als projectopdracht afnemen. Wij stellen een team van specialisten voor u samen dat gericht is op een duidelijk eindresultaat of een selectie van onze interim managers die u operationeel ondersteunen.

 • Kenmerken van onze aanpak

  • Uitgangspunt is een drietrapsraket: analyseren, verbeteren en implementeren.
  • Doel is een bruikbaar “end-to-end” advies en geen deeloplossingen.
  • We werken als business partner. U houdt de regie over de werkzaamheden.
  • We werken samen met de klant: faciliterend, stimulerend en motiverend.
  • We zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends een daardoor katalysator voor organisatieontwikkelingen.
  • We mobiliseren de benodigde expertise binnen ons netwerk.
  • We werken met een passend prijsmodel, gericht op maximale waarde voor de klant.
 • Vier vormen van dienstverlening

  • Onsite consulting: ‘end-to-end’-advies.
  • Online consulting: snel en effectief inzicht.
  • Interim management: kwalitatief hoogwaardig en flexibel inzetbaar personeel.
  • Projectmanagement: ontzorgen met resultaat.

Onze diensten

Onze diensten zijn geconcentreerd rond een viertal expertisegebieden:

Kapitaalintensieve sectoren (zoals energie, infrastructuur, spoor, weg en waterbouw) staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Bijvoorbeeld de benodigde investeringen om de Nederlandse energievoorziening te moderniseren en om aan wettelijke eisen te voldoen, lopen in de miljarden euro’s.

Uit onderzoek blijkt dat:

 • 2 op 3 kapitaalintensieve projecten over budget gaan of niet volgens planning renderen.
 • 1 op 3 eindigt zelfs in een geschil of een claim.
 • Een falend kapitaalintensief project kan leiden tot financiële en reputatieschade aan het bedrijf en persoonlijke schade aan haar bestuurders.

De omvang en complexiteit van nieuwe investeringen vraagt om een geheel andere benadering van kapitaalintensieve projecten. Bedrijven zullen meer tijd en expertise moeten investeren in:

 • succesvolle partnerships
 • betere planning
 • strengere financiële controle
 • effectievere inkoop
 • werving & ontwikkeling van het juiste talent

Bedrijven zullen worden afgerekend op hun vermogen om nieuwe verdienmodellen te creëren, tegelijkertijd te blijven leveren en investeringen minstens te laten renderen.

ENSION heeft financiële specialisten, juristen en ingenieurs, met werkervaring in kapitaalintensieve projecten. Deze kennis en ervaring maakt ons uniek:

 • Wij begrijpen de complexiteit van grote investeringsprojecten.
 • Door samenwerking met engineering- en bouwbedrijven beschikken wij over bouwexpertise.
 • Wij bieden een gedegen benadering van bestuur, planning, engineering, constructie, risicomanagement, kostenbeheersing, business case-ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van kapitaalintensieve projecten.
 • Wij zijn onafhankelijk en objectief doordat wij zelf geen belang hebben in deze projecten.

Wij adviseren en ondersteunen in de gehele strategische en financiële waardeketen van bouw, herbouw en herinrichting van kapitaalintensieve infrastructuren.

 • Klantwaardemanagement

  Bedrijven leggen steeds meer informatie vast over hun klanten. Ook wordt deze klantinformatie steeds vaker gekoppeld. Slimme analyses leiden tot nieuwe inzichten over markten, klanten en producten. Een toenemend aantal bedrijven doet aan klantwaardemanagement. Wat zij over hun klanten weten is bepalend voor hoe zij hun klanten benaderen.

  Veel bedrijven willen hun klant graag centraal stellen maar deze bedrijven:

  • zijn onbekend met de behoeften van de klant.
  • hebben helemaal geen CRM-systeem of het CRM-systeem wordt niet optimaal benut.
  • beschikken over een CRM-systeem dat social media informatie niet kan verwerken.
  • hebben beperkt inzicht in wat een klant kost en wat een klant oplevert.

  ENSION kan bedrijven begeleiden en ondersteunen bij het:

  • introduceren of optimaal benutten van CRM-systeem.
  • integreren van CRM-systeem en social media informatie tot Social CRM.
  • monitoren van online traffic en het inzichtelijk maken van trends, buzz en sentiment.
  • inrichten van klantwaardemanagement.
  • pro-actief benaderen van klanten op basis van klantinformatie en klantwaarde.
 • Klachtmanagement

  Klanten en klachten: hoe staat uw organisatie er eigenlijk voor? Meet u op regelmatige basis klanttevredenheid of klantloyaliteit? Wat doet u met klachten? Heeft u een proces ingericht voor het afhandelen van klachten? Weten uw medewerkers hoe ze met een klacht moeten omgaan? Wat legt u vast over een klacht? Een klacht van een klant is toch een verzoek om uw organisatie te verbeteren?

  Integraal klachtmanagement helpt uw organisatie klantgerichter te worden. Integraal klachtmanagement betekent dat alles in het proces van klachtafhandeling moet kloppen. Van een duidelijke visie op klachtmanagement tot en met een strak ingericht en geregisseerd proces om klachten goed en snel af te handelen en ervan te leren:

  • Goede en snelle klachtafhandeling draagt bij aan klantloyaliteit, klanttevredenheid en reputatie.
  • Klachten dragen bij tot het optimaliseren van klantprocessen en het reduceren van kosten.
  • Het niet herkennen van klachten kan betekenen dat u kritische feedback negeert. In plaats van over u praten gaan klanten shoppen.
  • Betrek klanten bij het verbeteren van uw bedrijfsprocessen.
  • Een gehoorde en betrokken klant is een ambassadeur van uw organisatie en draagt bij aan klantbehoud en het verwerven van nieuwe klanten.

  ENSION kan uw visie op klachtmanagement helpen ontwikkelen. Dit betekent voor u: beter opgeleide medewerkers, betere bedrijfsprocessen, betere producten en diensten, loyalere klanten, meer omzet, meer winst, een gezonder bedrijf.

  • Het helder en duidelijk formuleren van een gedragen visie op klachtmanagement.
  • Ontsluiten van informatie over klanttevredenheid, klantloyaliteit, klachten en klantbehoud.
  • Analyse van deze informatie om verstoringen in het proces te detecteren, te begrijpen en te verbeteren.
  • Het inzetten van innovatieve middelen om klanten te informeren en positief te verrassen over de status van hun klacht.
  • Negatieve “buzz” in social media om te buigen naar positieve “buzz”.

  Onze integrale aanpak maakt ENSION. Wij zijn in staat om de houding van uw organisatie tegenover klachten op alle niveaus te veranderen. Uw organisatie gaat mét klachten werken.

Heeft u op elk moment volledig inzicht in en controle over de samenstelling en de status van uw projectportfolio? Hier komt het contractbeheer van uw onderaannemers en leveranciers bij. De noodzaak om contracten nauwkeurig op te stellen en te volgen is groter geworden in een wereld waarin partijen zich beter tegen risico’s willen beschermen. Onvoldoende aandacht hiervoor kan grote financiële en reputatieschade voor organisaties tot gevolg hebben.

ENSION is ervan overtuigd dat integraal projectportfoliomanagement uw organisatie versterkt:

 • Elk project moet een koppeling met een of meerdere strategische doelen hebben op basis van een gefundeerde business case
 • Projecten moeten worden aangestuurd vanuit een portfolioaanpak en niet als een verzameling losse initiatieven
 • De business is en blijft opdrachtgever en verantwoordelijk voor de projecten.
 • Het veranderpotentieel van de organisatie niet goed ingeschat met oververhitting dan wel bevriezing tot gevolg.
 • De omgeving van het project (interne organisatie, markt, belanghebbenden) moet goed worden gemanaged.
 • De geclaimde benefits van ieder project continu volgen; gelden de oorspronkelijke doelen nog steeds en kunnen we ze realiseren?

ENSION heeft specialisten die weten en begrijpen welke maatregelen en stappen genomen moeten worden om tot een gefundeerde en beheerde projectportfolio te komen. Wij doen dit vanuit verschillende invalshoeken met een gebalanceerde aanpak.

 • Implementeren van project en portfoliomanagement informatiesystemen,
 • Het systematisch en methodisch beheren van de risico’s in en over de projecten heen.
 • Inventarisatie huidige organisatie, methoden, indicatoren en projectrollen.
 • Inventarisatie inrichting contractbeheer van inhuur, levernaciers en onderaannemers.
 • Inzicht verkrijgen in de aanwezige en de benodigde expertise en ervaring.
Business Information Management, beter bekend als Business Intelligence, bestaat al zolang er databases zijn. De juiste informatie op het juiste moment bij de juiste betrokkenen is cruciaal. In onze visie moet alle beschikbare cruciale informatie de ruggengraat zijn van uw besluitvormingsproces, of dit nu op strategisch, tactisch of operationeel niveau is.

Business Information Management gaat in onze ogen vooral over wat de business nodig heeft. Er zijn drie business area’s:

 • Ken uw klant: creëer volledig klantinzicht en doe aan klantwaardemanagement.
 • Ken uw bedrijf: hoe is de financiële performance naast de andere perspectieven van de business balanced scorecard.
 • Voldoe aan regelgeving (Compliance) zoals Basel III, Solvency II en regelgeving van instanties zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Wij zijn van mening dat de business in de lead moet zijn bij Business Information Management. Toch zijn er twee belangrijke factoren die bepalend zijn voor wat er mogelijk is vanuit informatietechnologisch perspectief: wordt de benodigde broninformatie überhaupt vastgelegd en kan deze informatie eigenlijk wel worden ontsloten?

De belangrijkste trends die ENSION ziet zijn een broodnodige koppeling tussen traditionele klantinformatie en social media-informatie ten behoeve van een Social CRM dashboard, de risicoblootstelling van uw bedrijf samengebracht in een Riskmanagement dashboard en een MVO dashboard (ISO26000).

Contact

 • Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  captcha
  Neem de bovenstaande code over

 • Adres
  A. Hofmanweg 5a
  2031 BH Haarlem
  Nederland
  T 023–5371651
  M 06–24764730
  E info@ension.nl
  KvK 24446966
  IBAN NL52INGB0006448420
  BIC INGBNL2A